Điểm sàn Đại học 2014

Điểm sàn Đại học 2014

Ngày 6/8 Các trường đại học, cao đẳng trong nước đã hoàn tất việc công bố điểm thi chính thức ĐH, Cao đẳng. Hôm nay, bộ giáo dục đã chính thức công bố điểm sàn ĐH 2014 cho tất cả các khối A, A1, B, C, D. Mời các bạn theo dõi điểm sàn bên dưới tại đây: Điểm sàn ĐH 2014: 3 mức điểm Điểm sàn ĐH khối A năm 2014: 13, 14, 17 điểm Điểm sàn đại học khối A1 năm 2014: 13, 14, 17 điểm Điểm sàn ĐH khối B năm 2014: 14, 15, 18 điểm Điểm sàn ĐH khối C năm 2014: 13, 14, 17 điểm Điểm sàn ĐH khối D năm 2014: 13, 14, 17 điểm Ưu tiên theo khu vực: Mỗi khu vực chênh lệch nhau 0,5 điểm Ưu tiên theo đối tượng ưu tiên: Mỗi đối tượng chênh lệch nhau 1...