Một số đổi mới cách giảng dạy khối tiểu học

Một số đổi mới cách giảng dạy khối tiểu học...

Bộ giáo dục luôn đổi mới và triển khai các tư duy dạy học tiên tiến, sử dụng thành thục các trang thiết bị dạy học thiết yếu nhằm đạt chất lượng đào tạo và tạo sự thích thú trong nghiên cứu cho các em. Giáo viên dạy kèm tiểu học các lớp sau: Gia sư dạy kèm lớp 1 Giáo viên dạy kèm lớp 2 Giáo viên dạy kèm lớp 3 Gia sư lớp 4 Gia sư lớp 5 Các phương pháp giảng dạy tiêu biểu đang được thực hiện trong nhà trường như sau: + Phương pháp lấy người học làm trung tâm: Đặc biệt chăm sóc đến từng cá nhân học trò, nắm được các cái hay – cái dở của các học trò để có hướng đào tạo hiệu quả. + Phương pháp vấn đáp, giao tiếp: Luôn luôn gần gủi với học trò để biết được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các em với việc học ở lớp cũng như việc học tại nhà. + Hổ trợ rèn luyện tính tự giác, siêng năng nghiên cứu của học sinh: bồi dưỡng phương pháp tự giác học, đưa ra những ý tưởng trong cách lập luận về mọi bài tập cơ bản và nâng cao. Liên hệ:...