Rửa tay thường xuyên – an tâm bảo vệ sức khoẻ.
Cả nhà mình hãy nhớ rửa tay thường xuyên và đúng cách cho dù ở nhà hoặc ở bên ngoài. Để loại bỏ mọi vi khuẩn gây bệnh, bảo vệ sức khoẻ đặc biệt là khi dịch bệnh Việt Nam đang có nhiều diễn biến khó lường.

GEL RỬA TAY KHÔ BRIGHTSKY
Bảo vệ khỏi 99.9% vi khuẩn.
Loại bỏ mùi hôi tay ám ảnh, tiện lợi không phải rửa lại với nước.
Giúp giữ ẩm 72 tiếng, bảo vệ da tay.
Thành phần an toàn, mùi hương nhẹ nhàng.

Các sản phẩm Brightsky luôn chú trọng đến chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ của người tiêu dùng.