Giới thiệu ứng dụng [BlackBerry 10] Profile Manager – tự động chuyển chế độ rung/chuông theo giờ

Giới thiệu ứng dụng [BlackBerry 10] Profile Manager – tự động chuyển chế độ rung/chuông theo giờ

Các bạn muốn máy BlackBerry 10 tự động đặt thành trạng thái rung khi đến giờ ngủ hoặc giờ đi làm, và đổi thành chế độ chuông trở lại khi sáng sớm hoặc tan sở? Chỉ với ứng dụng miễn phí Profile Manager, bạn hoàn toàn thực hiện ước nguyện đó một cách dễ dàng.

Tiện ích này có thể cho phép bạn cài đặt thời điểm để máy tự động đổi profile âm thanh, ví dụ mình cài là 11 giờ đêm chuyển thành rung, tới 5 giờ sáng ngày mai thì đổi qua chuông, lặp lại từ thứ 2 đến thứ 6. Song song đó bạn còn có thể đặt tự động tắt mở Bluetooth, chặn cuộc gọi, đổi hình nền màn hình chính hoặc màn hình khóa.
Profile Manager không chỉ cho phép máy thay đổi profile theo giờ mà còn hỗ trợ hết các tính năng nói trên khi bạn bỏ máy vào hoặc rút máy ra khỏi holster (bao có cảm biến riêng cho các điện thoại BlackBerry).